Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Έργο UP&UP

UP & UP Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτών και των δασκάλων αναφορικά με την έμφυλη βία και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων κατά της βίας.

Το Ευρωπαϊκό ΈργοΝέα

Περίληψη Ευρωπαϊκού Έργου

Το Ευρωπαικό Έργο «UP&UP Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτών και των δασκάλων αναφορικά με την έμφυλη βία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας», είναι ένα έργο που θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στοχεύοντας στην αύξηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, των καθηγητών, των εκπαιδευτών και των δεξιοτήτων των νέων πολιτών (ιδίως όσων ζουν στα περίχωρα και την ενδοχώρα) επί του συγκεκριμένου θέματος αναφορικά με το σεβασμό στη διαφορετικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. .

Το έργο ξεκινά από την υπόθεση ότι μόνο η διδασκαλία των εκπαιδευτικών και η υλοποίηση μιας κοινής πορείας με τους νέους είναι εφικτό να καταρρίψει τα στερεότυπα. Ο τίτλος του Ευρωπαικού Έργου UP&UP συνοψίζει αυτή την καινοτόμο πρόταση η οποία, ξεκινώντας από την εμπειρία των εταίρων, σκοπεύει να αυξήσει τις ικανότητες τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των νέων.

Χάρη σε μια διεθνή σύγκριση, οι εταίροι αυτού του Ευρωπαικού Έργου θα καθορίσουν τα παραδοτέα της κοινής κατάρτισης και εκπαίδευσης και εξαγωγής σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (σχολεία, οργανώσεις/σύλλογοι, εκπαιδευτικοί οργανισμοί).

Δείτε παρακάτω τα «Πνευματικά Προϊόντα» “(ΙΟ) του έργου“.

ΙΟ1 - Ανάλυση στερεοτύπων και καλές πρακτικές για την κατάρριψή τους

Το παρόν παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης των εργασιών της σύμπραξης των Εταίρων. Θα προετοιμαστεί ένα πλέγμα ανάλυσης, μέσω του οποίου κάθε Εταίρος θα προβεί σε ανάλυση της ύπαρξης στερεοτύπων σε τυπικά (σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κτλ.) άτυπα και μη τυπικά (χώροι συγκέντρωσής νέων, περιβάλλοντα εργασίας, σύλλογοι κτλ.) μαθησιακά περιβάλλοντα, μέσω της υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Θα πραγματοποιηθεί αρχικά μια συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί η πορεία του Ευρωπαϊκού Έργου και θα απεικονιστεί το πλέγμα ανάλυσης. Στο τέλος της ανάλυσης, τα αποτελέσματα θα διαμοιραστούν και θα συζητηθούν, και θα εντοπιστούν τα επαναλαμβανόμενα στερεότυπα τόσο μεταξύ των νέων όσο και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών.

ΙΟ2 - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης βίας

Αυτό το δεύτερο παραδοτέο , είναι το πακέτο κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, δασκάλους, εκπαιδευτές και καθηγητές που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους νέους. . Από την άποψη της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου, αυτό είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης του έργου η οποία στοχεύει στην “ανάπτυξη ενός πακέτου για εκπαιδευτικούς”.
Πρόκειται για μια «εργαλειοθήκη» για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν έμφυλη βία σε περιβάλλοντα μάθησης. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από μαθησιακές ενότητες και τεστ που αποσκοπούν στην επαλήθευση της κατάκτησης των γνώσεων των εν λόγω ενοτήτων.

ΙΟ3 – UP&UP Μοντέλο για όλους/ες

Αυτό το πνευματικό προϊόν, προβλέπει τη δημιουργία βιντεοσκοπημένου υλικού που θα γυριστεί από τα πρώτα στάδια του έργου αναφορικά με τις μαθησιακές ενότητες. Αυτή η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί από ένα βιντεογράφο που θα βρίσκεται σε κάθε χώρα Εταίρο, ο οποίος θα συνοψίσει τις προγραμματισμένες συναντήσεις και τα εργαστήρια (τα οποία έχουν περιγραφεί στα δύο πρώτα παραδοτέα (ΙΟ) ), για να εμπλουτίσει το διαθέσιμο υλικό κατάρτισης και πληροφόρησης.

ΙΟ4 – Αξιολόγηση της «εργαλειοθήκης»

Αυτή η δραστηριότητα χωρίζεται σε δύο τύπους δραστηριότητας:
1) Η πρώτη φάση αφορά την κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης στο εσωτερικό του έργου, αναφορικά με την αύξηση των τεχνικών και διαθεματικών δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί μετά το πακέτο εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2) 2) Παρακολούθηση και αξιολόγηση με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, με στόχο την αξιολόγηση των αλλαγών στη συμπεριφορά και τις στάσεις απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα και τη μέτρηση της ευαισθησίας που αποκτήθηκε αναφορικά με το φαινόμενο της έμφυλης βίας και τη χρήση της ρητορικής μίσους Στο τέλος αυτής της φάσης σκοπεύουμε να διαθέσουμε ένα σύνολο μεθοδολογιών και τεχνικών για να μετρήσουμε, με μια μεθοδολογία αξιολόγησης αντιπαραδείγματος, αν και σε ποιο βαθμό η υιοθέτηση του εκπαιδευτικού πακέτου στα πλαίσια της τυπικής και μη τυπικής μάθησης επιφέρει
αλλαγές μεταξύ των άμεσων (νέοι) και έμμεσων αποδεκτών (ενδιαφερόμενοι και βασικοί φορείς).

Ημερολόγιο

Σχετικές Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες

13

13 Νοεμβρίου 2019

1η Εταιρική Διακρατική Συνάντηση

Οι Εταίροι συναντήθηκαν στις Βρυξέλες, υπό την φιλοξενία του Φορέα SCOM, για την έναρξη της δραστηριότητας που προβλέπεται στο πρώτο πνευματικό προϊόν του Έργου.
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

14

13 Νοεμβρίου 2019

1η Εκδήλωση Δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Έργου UP & UP

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αλλά η εγγραφή είναι απαιτούμενη και χώρος εγγραφών είναι περιορισμένος για τα πρώτα 50 άτομα.

Τοποθεσία: Βρυξέλλες

 

3/4

Δεκεμβρίου 2020

2η Διακρατική Συνάντηση

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, υπό την εποπτεία του Φορέα INCOMA, η δεύτερη διακρατική συνάντηση, η οποία ήταν αφιερωμένη στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δραστηριότητες που προβλέπονταν από το πρώτο πνευματικό προϊόν.

Τοποθεσία: Διαδικτυακά

12

Φεβρουαρίου 2021

3η Διακρατική Συνάντηση

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, υπό την εποπτεία του Φορέα Centru Filia, η 3η διακρατική συνάντηση, η οποία ήταν αφιερωμένη στη δημιουργία των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το δεύτερο πνευματικό προϊόν του Έργου.

Τοποθεσία: Διαδικτυακά

i

BLOG

Tα Νέα & Οι Ανακοινώσεις μας

Μείνετε ενημερωμένοι για το Έργο μας

Εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου UP&UP

Εταιρικό σχήμα του Έργου

Μπείτε στο τμήμα κάθε Εταίρου και μάθετε πώς προχωράει το έργο μας.

TELEFONO ROSA – ΙΤΑΛΙΑ

Οι τρεις συμμετέχοντες Ιταλικοί Φορείς είναι: Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa, Associazione Volontarie del Telefono Rosa Torino και Associazione Volontarie del Telefono Rosa Bronte.
Πατήστε και μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο μας.

INCOMA – ΙΣΠΑΝΙΑ

Το INCOMA είναι ένας Οργανισμός εκπαίδευσης και έρευνας με έδρα τη Σεβίλλη (Ισπανία), με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και το συντονισμό διεθνών έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου(UWAH) , είναι μια ΜΚΟ, η οποία ιδρύθηκε το 2001 στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος, δραστηριοποιείται στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών και στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και πέρα από τις περιοχές αυτές..

FILIA –ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το FILIA Center είναι μια φεμινιστική ΜΚΟ, η οποία κάνει τη φωνή των γυναικών να ακουστεί, μέσω της εργασίας στην κοινότητα και της συνηγορίας, του ακτιβισμού και της έρευνας. Θέλουμε μια κοινωνία, στην οποία τα δικαιώματα και οι ανάγκες των γυναικών είναι σεβαστές. Προωθούμε τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο για την ισότητα των φύλων.

ECQ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στην αρχή η Εταιρεία μας ειδικευόταν στενά στην έρευνα αγοράς (συλλογή και ερμηνεία δεδομένων της αγοράς εισαγωγών και εξαγωγών, δημιουργία στρατηγικών marketing) και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας βάσει διαφόρων διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, όπως τα ISO 9001, ISO 22000, ISO 18001.

S-COM – ΒΕΛΓΙΟ

Η S-COM είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες. Από το 2005, εργάζεται για να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, προτείνοντας διάφορα έργα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Μέσα από τη πάροδο των χρόνων, έχει συμμετάσχει στην επικοινωνία διαφόρων σχεδίων καινοτομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την πολιτιστική ποικιλομορφία.

Telefono Rosa Bronte

Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 2011 και περιλαμβάνεται στο L.R. από τον Μάρτιο του 2012.
Ο Σύνδεσμος Telefono Rosa di Bronte αποτελεί μέρος της χαρτογράφησης των ενώσεων που ανταποκρίνονται στον αριθμό κοινής ωφελείας, 1522, που έχει συσταθεί από το Τμήμα Ίσων Ευκαιριών. Οι εθελοντές του συλλόγου συμμετέχουν σε δραστηριότητες τηλεφωνικής ακρόασης και νομικές και ψυχολογικές συμβουλές για χρήστες που τηλεφωνούν στο Κέντρο. Εκτός από τις δραστηριότητες βοήθειας για θύματα βίας, το Telefono Rosa di Bronte προωθεί πρωτοβουλίες πρόληψης μέσω επικοινωνιακών εκστρατειών, σε συμφωνία με τους εκπαιδευτικούς και ευαισθητοποιητικούς φορείς της περιοχής.

 

 

telefono rosa torino

Ο οργανισμός Telefono Rosa Piemonte είναι αφιερωμένος στην ακρόαση, την υποδοχή και την υποστήριξη γυναικών που είναι θύματα σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής ή/και σεξουαλικής κακοποίησης, επίμονης παρακολούθησης και καθοδήγησης ανηλίκων που ακολουθούν τις μητέρες τους και οι οποίες είναι θύματα που υπέστησαν ή αντιμετώπισαν βία. Ο οργανισμός προσφέρει στιγμές ακρόασης μέσω τηλεφώνου, καθώς επίσης και δια ζώσης στα κεντρικά γραφεία, ψυχολογική και νομική συμβουλευτική, κοινωνικό και ερευνητικό γραφείο, προσανατολισμό και υποστήριξη στην εύρεση εργασίας, ομάδες υποστήριξης.

εκπαιδευτικοί

Ευρωπαϊκοί Εταίροι

εμπλεκόμενοι

άτομα που έχουν επωφεληθεί