Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Sign up and take this E-learning course by ECQ.

Course Content

Раздел 1 – Разпознаване и анализиране на половите стереотипи в образователен контекст
Раздел 2 - Правна рамка
Раздел 3 - Психологически аспекти на насилието, основано на пола
Раздел 4 – Интервюта с експерти за това как да разпознаем и подкрепим педагозите в предотвратяването и борбата с насилието.