UP&UP ERASMUS PROJECT

ECQ

Bulgarian partner

Основна информация

Партньор ECQ

Държава: България

Град: София

Локации

8 Racho Petkov Kazandziyata Str.

1166 Sofia, Bulgaria

Телефон и e-mail

+359 2 971 89 30

За нас

Европейски център за качество ООД предоставя високопрофесионална консултантска помощ на своите клиенти благодарение на своите квалифицирани и опитни служители и използвайки богатия международен опит и ноу-хау на своите партньори. Консултантските услуги, предлагани от ЕЦК ООД, са гъвкави спрямо нуждите и изискванията на клиентите на фирмата. ЕЦК ООД се стреми непрекъснато да разширява обхвата на своята дейност в съответствие с динамичните промени в глобалната икономика на XXI век. Целта на ЕЦК ООД е не само да подпомогне развитието на своите клиенти, но и да ги подготви за предстоящите промени в икономическата среда, произтичащи от присъединяването на България към ЕС през 2007 г.

Електронно обучение

се и се включете в нашия курс, разработен по програма Еразъм+

d

Документи по проекта на този партньор

IO1 Handbook Bulgaria (English)

Click here to download

IO1 Handbook Bulgaria (Bulgarian)

Click here to download

LO template (Bulgarian)

Click here to download

IO4 Report (English)

Click here to download

Учители

европейски партньори

заинтересовани страни

Достигнати са души

Свържете се с нас

Местоположение: viale Giuseppe Mazzini 73, 00195 Roma (RM)

Телефон: +39 06 3751 8282

Имейл: info@upanduperasmus.eu