UP&UP ERASMUS PROJECT

ECQ

Bulgarian partner

Основна информация

Партньор: ECQ Държава: България ГрадСофия

Локации

8 Racho Petkov Kazandziyata Str.

1166 Sofia, Bulgaria

Телефон и e-mail

+359 2 971 89 30

За нас

Европейски център за качество ООД предоставя високопрофесионална консултантска помощ на своите клиенти благодарение на своите квалифицирани и опитни служители и използвайки богатия международен опит и ноу-хау на своите партньори. Консултантските услуги, предлагани от ЕЦК ООД, са гъвкави спрямо нуждите и изискванията на клиентите на фирмата. ЕЦК ООД се стреми непрекъснато да разширява обхвата на своята дейност в съответствие с динамичните промени в глобалната икономика на XXI век. Целта на ЕЦК ООД е не само да подпомогне развитието на своите клиенти, но и да ги подготви за предстоящите промени в икономическата среда, произтичащи от присъединяването на България към ЕС през 2007 г.

Електронно обучение

се и се включете в нашия курс, разработен по програма Еразъм+.
d

DOCUMENTS PROJECT OF THIS PARTNER

IO1 Handbook Bulgaria (English)

Click here to download

IO1 Handbook Bulgaria (Bulgarian)

Click here to download

Учители

Европейски партньори

Заинтересовани страни

Достигнати хора