Welcome to UP&UP Project

UP&UP upscaling trainers and educators’ competencies on gender based violence to UPscaling awareness among young people against violence

Despre proiectnoutati

Rezumatul proiectului

UP&UP – “UPscaling trainers’ and teacher’s competencies on gender stereotype to UPscaling the awareness among young people and fight the gender based violence” [Ro: Îmbunătățirea competențelor profesorilor privind stereotipurile de gen în vederea creșterii gradului de conștientizare în rândul tinerilor pentru combaterea violenței de gen] este un proiect care își propune dezvoltarea unei metodologii și a unui program de formare online, dedicat profesorilor, care sa contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor de a identifica si interveni in situatii de violenta de gen in mediul scolar. . Pe de alta parte, proiectul vine si in adresarea nevoilor tinerilor (elevilor) pentru a intelege diferentele de gen si modul in care pe termen lung acestea pot conduce la inegalitati de gen.

Multumita consorțiului internațional pentru implementarea proiectului, vom adapta continutul la toate contextele educationale din tarile partenere.

.

Vedeți mai jos rezultatele proiectului:

IO 1 - Analiza stereotipurilor și bunele practici pentru deconstruirea acestora

Acesta a fost rezultatul primei activitati implementate de catre partenerii din proiect. Activitatea a constat in dezvoltarea unui chestionar privind perceptiile cu privire la stereotipurile de gen în contexte formale de învățare (școli, organizații de formare etc.) și non-informale (medii de lucru, asociaţii etc.). In cadrul acestei activitati am realizat o grila de analiza (pe baza de chestionar). In baza rezultatelor obtinute in urma aplicarii metodologiei, am organizat discutii despre stereotipurile identificate atât în ​​rândul tinerilor, cât și în rândul educatorilor/profesorilor. . . .

IO 2 - Formare pentru educatori în domeniul violenței bazate pe gen

Acest al doilea produs consta in pachetul de formare pentru profesori care sunt în contact zilnic cu elevii/tinerii. In cadrul acestei activitati, am pregatit un set de instrumente pentru profesori pentru a venit in sprijinul acestora pentru a recunoaște,
preveni și adresa violența bazată pe gen în contexte de învățare. Conținutul programului de formare este alcatuit unități de învățare (materiale video) și teste care vizează măsurarea noilor cunoștințe/abilități.

IO 3 - Modelul UP&UP pentru toate/toți

Acest rezultat prevede, pe lângă punerea în aplicare a pachetului de formare dedicat cadrelor didactice, crearea unui material video care va fi filmat încă din fazele incipiente ale proiectului. Materialul va fi realizat de către un video maker prezent în fiecare țară parteneră, care va relua întâlnirile planificate (descrise în primele două rezultate ale proiectului) pentru a îmbogăți materialul de instruire și informare pus la dispoziție prin proiect.

IO 4 – Set de instrumente pentru evaluare

Activitatea este împărțită în două tipuri de activitate:
O primă fază se referă la dezvoltarea resurselorde evaluare interne a proiectului, privind creșterea competențelor tehnice și transversale pe care profesorii le-au dobândit în urma utilizarii pachetului de formare.
Monitorizarea și evaluarea schimbărilor de comportament și atitudini față de stereotipurile de gen; măsurarea sensibilității dobândite cu privire la fenomenul violenței de gen și utilizarea discursului instigator la ură. La finalul acestei faze ne propunem să punem la dispoziție un kit de metodologii și tehnici de măsurat cu o metodologie de evaluare care sa explice pas cu pas în ce măsură adoptarea pachetului de formare în contexte de învățare formală și non-formală poate genera
schimbări (de mentalitate) în randul beneficiarilor direcți (tineri/elevi) și indirecți (părți interesate și actori cheie – de exemplu părinți).

Calendar

Evenimente și activități

13

Nov 2019

Prima întâlnire transnațională a partenerilor din proiect

Partenerii s-au întâlnit la Bruxelles, găzduiți de SCOM, pentru a începe activitatea prevăzută de primul rezultat al proiectului (IO1).
Location: Brussels

14

Nov 2019

Primul eveniment multiplicator al proiectului UP&UP

Acest eveniment este gratuit, dar este necesară înregistrarea; numărul maxim de participanți este de 50 de persoane

Location: Brussels

 

3/4

Dec 2020

A 2-a întâlnire transnațională a partenerilor din proiect

S-a desfășurat online, găzduita de INCOMA, a doua întâlnire transnațională a fost dedicată rezultatelor obținute din activitățile aferente primului rezultat al proiectului (IO1).

Location: Online

12

Feb 2021

A 3-a întâlnire transnațională a partenerilor din proiect

A avut loc online, găzduita de Centru FILIA, a treia întâlnire transnațională a fost dedicată desfășurării activităților prevăzute de al doilea rezultat al proiectului (IO2)

Location: Online

i

Noutati

Știrile și anunțurile noastre

Fii la curent cu proiectul nostru

Newsletter n°3

La fase operativa dell’attività inizia con gli incontri nelle scuole. Vi raccontiamo in questa newsletter come sono andati gli incontri organizzati dall’Associazione Nazionale Telefono Rosa. Nelle prossime newsletter vi daremo conto delle attività condotte dagli altri partners.

citește mai mult

Newsletter n°2

Mentre si perfezionano i questionari per la rilevazione degli stereotipi da somministrare ai ragazzi, agli educatori e ai genitori e si programmano le modalità con cui condurre gli incontri formativi presso le scuole e i centri di educazione, il team working ha calendarizzato le date del prossimo trasnational meeting e del II multiplier event.

citește mai mult

Newsletter n°1

 UP&UP è un progetto innovativo che mira a combattere gli stereotipi di genere. E’ cofinanziato dall’Unione Europea con il Programma Erasmus Plus che mira a finanziare progetti rivolti agli studenti con l’obiettivo di sviluppare il loro capitale umano e sociale, in un’ottica di cooperazione e in partnership con organizzazioni non governative appartenenti a diversi Paesi europei.

citește mai mult

up&UP partners

Parteneriatul proiectului

Intră în secțiunea fiecărui partener și află cum decurge proiectul nostru

Telefono Rosa - Italia

Cele trei asociații italiene participante sunt: Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa, Associazione Volontarie del Telefono Rosa Torino și Associazione Volontarie del Telefono Rosa Bronte. Intră și află mai multe despre proiectul nostru.
Intră în secțiunea fiecărui partener și află cum decurge proiectul nostru

INCOMA - SPANIA

INCOMA este o agenție de formare și cercetare cu sediul în Sevilla (Spania) cu o vastă experiență în dezvoltarea și coordonarea proiectelor internaționale finanțate în principal în cadrul programelor europene, în special în domeniile educației, formării și cercetării.

UWAH - GRECIA

The Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH) este un ONG, înființat în 2001, care operează în Heraklion, Creta, Grecia. UWAH este activă în promovarea și protejarea drepturilor femeilor și copiilor și promovarea egalității de gen în municipiul Heraklion, regiunea Creta și nu numai. . ..

FILIA - ROMANIA

Centrul FILIA este un ONG feminist care face auzite vocile femeilor prin munca comunitară, activitati de advocacy, activism și cercetare. Echipa FILIA își dorește o societate în care drepturile și nevoile fetelor și femeilor să fie respectate. In acest sens, promoveaza dialogul social și civic privind egalitatea de gen.

ECQ - BULGARIA

La început, compania fost specializată în cercetare de piață (colectarea și interpretarea datelor de piață de import și export; construirea de strategii de marketing) și dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al calității conform diferitelor standarde recunoscute la nivel internațional, precum ISO 9001, ISO 22000, ISO 18001.

S-COM - BELGIA

S-com este o asociație non-profit cu sediul la Bruxelles. Din 2005, lucrează pentru a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi propunând diferite proiecte în conformitate cu politicile europene. De-a lungul anilor, ea a fost partener în comunicarea diferitelor proiecte de inovare privind dezvoltarea durabilă, incluziunea socială și diversitatea culturală.

ASOCIATIA DE VOLUNTARI TELEFONO ROSA BRONTE ONLUS

Această asociație a fost înființată în anul 2011 și este inclusă în L.R. din martie 2012.
Asociația Telefono Rosa di Bronte face parte din cartografierea asociațiilor care răspund la numărul de utilitate publică, 1522, înființată de Departamentul pentru Egalitatea de Șanse. Voluntarii asociației sunt implicați în activități de ascultare telefonică și consiliere juridică și psihologică pentru utilizatorii care apelează la Centru. Pe lângă activitățile de ajutorare a victimelor violenței, Telefono Rosa di Bronte promovează inițiative de prevenire prin campanii de comunicare, în acord cu organismele de educație și conștientizare din teritoriu.

 

 

TELEFONO ROSA TORINO

Această asociație a fost înființată în anul 2011 și este inclusă în Rețeaua L.R. din martie 2012. Asociația Telefono Rosa din Bronte face parte din cartografierea asociațiilor care răspund la numărul de utilitate publică, 1522, stabilită de Departamentul Egalitate de șanse. Voluntarii asociației sunt implicați în activități de consiliere psihologică și consiliere juridică. Pe lângă activitățile de suport pentru victimele violenței, Telefono Rosa din Bronte se ocupă de prevenirea violenței prin campanii de comunicare, în acord cu actorii din domeniul educație din zonă.

de profesori

parteneri europeni

de actori relevanti

de oameni la care am ajuns